Skenirani putni nalozi- (pdf)

Na osnovu zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja
("Sl. list CG", br. 3/2020 i 38/2020)

Svi državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave, organi lokalne uprave, javne ustanove, državni fondovi i privredna društva čiji je osnivač i/ili većinski ili djelimični vlasnik država ili jedinica lokalne samouprave dužni su da, na svojoj internet stranici, objavljuju sedmodnevno sve izdate putne naloge za upravljanje službenim vozilima, od dana raspisivanja do dana održavanja izbora.

Putni nalozi iz stava 3 ovog člana dostavljaju se Agenciji na nedeljnom nivou, koja ih nakon prijema odmah dostavlja Odboru. 

Za period od 16.01.2023. do 23.01.2023.

Za period od 23.01.2023. do 30.01.2023. 

Za period od 30.01.2023. do 06.02.2023.

Za period od 06.02.2023. do 13.02.2023.

Za period od 13.02.2023. do 20.02.2023.

Za period od 20.02.2023. do 27.02.2023.

Za period od 27.02.2023. do 06.03.2023.

Za period od 06.03.2023. do 13.03.2023.

Za period od 13.03.2023. do 20.03.2023.

Za period od 20.03.2023 do 27.03.2023.

Za period od 27.03.2023 do 03.04.2023.

Za period od 03.04.2023 do 10.04.2023.

Za period od 10.04.2023 do 17.04.2023.

Za period od 17.04. 2023 do 24.04.2023.

Za period od 24.04.2023. do 01.05.2023.

Za period od 01.05.2023. do 08.05.2023.

Za period od 08.05.2023. do 22.05.2023.

Za period od 22.05.2023. do 29.05.2023.

Za period od 29.05.2023. do 05.06.2023.

Za period od 05.06.2023. do 12.06.2023.

Za period od 12.06.2023. do 19.06.2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenti