Cjenovnik o vodosnabdijevanju i upravljanju komunalnim otpadnim vodama


a) JAVNO VODOSNABDIJEVANJE:

Fiksni dio cijene usluge na mjesečnom nivou po korisniku za fiz. lica  1,9995 Eur

Fiksni dio cijene usluge na mjesečnom nivou po korisniku za pravna  lica  3,6865 Eur

Varijabilni dio cijene za fizička lica  1,0625 Eur/m3

Varijabilni dio cijene za pravna lica  1,7796 Eur/m3

 

b) PRIHVAT I ODVOĐENJE KOMUNALNIH OTPADNIH VODA:

Fiksni dio cijene usluge na mjesečnom nivou po korisniku  0,5377 Eur

Varijabilni dio cijene za fizička lica  0,1909 Eur/m3

Varijabilni dio cijene za pravna  lica  0,3198 Eur/m3

Dokumenti