Cjenovnik o vodosnabdijevanju i upravljanju komunalnim otpadnim vodama (2024)


a) JAVNO VODOSNABDIJEVANJE:

Fiksni dio cijene usluge na mjesečnom nivou po korisniku za fiz. lica  1,9225 Eur

Fiksni dio cijene usluge na mjesečnom nivou po korisniku za pravna  lica  2,73355 Eur

Varijabilni dio cijene za fizička lica  0,7661 Eur/m3

Varijabilni dio cijene za pravna lica  1,0246 Eur/m3

 

b) PRIHVAT I ODVOĐENJE KOMUNALNIH OTPADNIH VODA:

Fiksni dio cijene usluge na mjesečnom nivou po korisniku  0,5908 Eur

Varijabilni dio cijene za fizička lica  0,2004 Eur/m3

Varijabilni dio cijene za pravna  lica  0,2680 Eur/m3

Dokumenti