Putni nalozi 2022.

Na osnovu zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja
("Sl. list CG", br. 3/2020 i 38/2020)

Svi državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave, organi lokalne uprave, javne ustanove, državni fondovi i privredna društva čiji je osnivač i/ili većinski ili djelimični vlasnik država ili jedinica lokalne samouprave dužni su da, na svojoj internet stranici, objavljuju sedmodnevno sve izdate putne naloge za upravljanje službenim vozilima, od dana raspisivanja do dana održavanja izbora.

Putni nalozi iz stava 3 ovog člana dostavljaju se Agenciji na nedeljnom nivou, koja ih nakon prijema odmah dostavlja Odboru. 

Za period od 14.03 do 20.03 2022.

Za period od 21.03 do 27.03.2022.

Za period od 28.03. do 03.04 2022.

Za period od 04.04 do 10.04. 2022.

Za period od 11.04. do 18.04. 2022.

Za period od 18.04 do 24.04. 2022.

Za period od  25.04 do 01.05. 2022.

Za period od   02.05 do 08.05.2022.

Za period od  09.05 do 15.05. 2022.

Za period od  16.05 do 23.05. 2022.

Za period  od 23.05  do 29.05.2022.

Za period  od 30.05  do 05.06.2022.

Za period  od 6.06   do  12.06.2022.

Za period od 13.06  do  19.06.2022.

Za period od 20.06 do 26.06.2022.

Za period od 27.06. do 03.07.2022.

Za period od 04.07 do 10.7.2022.

Za period od 11.07 do 17.07.2022.

Za period od 18.07. do 24.07.2022

Za period od 25.07 do 01.08. 2022.

Za period od 01.08. do 08.08. 2022.

Za period od 08.08. do 15.08. 2022.

Za period od 15.08 do 22.08. 2022.

Za period od 22.08. do 29.08.2022.

Za period od 29.08. do 05.09.2022.

Za period od 05.09. do 12.09.2022.

Za period od 12.09. do 19.09.2022.

Za period od 19.09. do 26.09.2022.

Za period od 26.09 do 03.10.2022.

Za period od 03.10 do 10.10.2022.

Za period od 10.10 do 17.10.2022.

Za period od 17.10 do 24.10.2022.

 

 

 

 

 

Dokumenti