O nama

Odlukom o organizovanju koju je donijela Skupština Opštine Tivat na sjednici održanoj dana 25.10.2013, a na osnovu člana 68. Zakona o privrednim društvima (“Sl. List RCG”, broj 06/02 i “Sl. List RCG”, broj 17/07, 80/08, 40/10, 36/11 I 40/11) osnovano je preduzeće DOO “Vodovod i kanalizacija” Tivat.

Redovno vodosnabdijevanje postiže se redovnim održavanjem objekata gradskog vodovoda (izvorišta, pumpnih stanica, rezervoara i cjevovoda), obezbjeđivanjem dodatnih količina vode iz sistema Regionalnog vodovoda za područije Krtola, Vrijesa i Gradiošnice, kao i za visoke zone Krašića, izvođenjem priključaka za nove objekte, planiranjem, projektovanjem i izgradnjom novih vodovodnih sistema, održavanjem kvaliteta vode vršenjem permanentnih analiza preko ovlaštenih ustanova i naplatom usluga radi obezbjeđivanja sredstava za rad preduzeća.

Odvođenje otpadnih voda vrši se kanalizacionim sistemima i to glavnim kolektorom Seljanovo-Tivat-Solila preko pumpnih stanica Seljanovo, Kalimanj, Gradiošnica i Solila, sekundarnom kanalizacionom mrežom na koju su spojeni skoro svi veliki objekti.

Pored navedenih DOO “Vodovod i kanalizacija” Tivat vrši i usluge izdavanja tehničkih uslova za nove objekte u dijelu vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda, izdaje saglasnosti na urađene objekte, izdaje dozvole za priključenje na vodovodnu i kanalizacionu mrežu i vrši kontrolu priključenja te prati i pruža podršku Direkciji za izgradnju Opštine Tivat, projektantima , nadzoru, izvođačima radova.

 

Da bi se stekla bolja slika o poslovanju preduzeća, u daljem tekstu dajemo neke osnovne podatke:

Broj stanovnika:

Prema popisu završenom 2011. godine opština Tivat ima 14.111 stanovnika.

Površina vodosnabdjevanja i odvođenja otpadnih voda:
Opština Tivat zauzima ukupnu površinu od 46 km2, od koje je vodovodnom mrežom pokriveno 95% teritorije, tj. oko 43 km2, a sadašnja kanalizaciona mreža pokriva područje centra grada, Kalimanj i Seljanovo.

Dužina primarne vodovodne mreže iznosi 35 Km.

Dužina sekundarne vodovodne mreže iznosi 37 Km.

Dužina kanalizacione mreže iznosi 50 Km.