COVID19

Covid19 info

Uvažavajući preporuke Nacionalnog koordinacionog tima za borbu protiv zaraznih bolesti, Vodovod i kanalizacija Tivat je u predhodnom periodu preduzeo niz preventivnih mjera, a sve u cilju  suzbijanje i spriječavanje prenošenja COVID-a 19.

©

SAOPŠTENJE

 

Uvažavajući preporuke Nacionalnog koordinacionog tima za borbu protiv zaraznih bolesti, Vodovod i kanalizacija Tivat je u predhodnom periodu preduzeo niz preventivnih mjera, a sve u cilju  suzbijanje i spriječavanje prenošenja COVID-a 19.

Ovom prilikom još jednom apelujemo na građane, da u skladu sa preporukom Nacionalnog tima OSTANITE DOMA, stvarno OSTANU DOMA i eventualne reklamacije, primjedbe i stanja na svojim brojilima, dostave preko telefona 671-788 i 069 149 483 (Viber) ili preko web sajta www.vodovodtivat.com i e-maila vik-tivat@t-com.me

Brojila koja se nalaze u dvorištima kuća i zgrada, a koja su dostupna našim inkasantima iz zajedničkih prostorija, redovno će se očitavati. Mole se potrošači čija se brojila nalaze u stanovima da sami javljaju stanja.

Iskoristili bi ovu priliku da Vas sve podsjetimo da Vodovod i kanalizacija Tivat vrši redovno vodosnabdjevanje i odvođenje otpadnih voda kao i da se vrši redovna kontrola ispravnosti vode za piće, kako od naših stručnih službi, tako i od eksternih sertifikovanih laboratorija, a sve u cilju da se svim građanima obezbjedi hemijski i bakteriološki ispravna voda za piće. Takođe svi zaposleni su angažovani na redovnom održavanju vodovodne i kanalizacione mreže.

Želimo napomenuti da je veliki broj gradilišta u Tivtu i dalje aktivan i da prilikom izvođenja radova dolazi do oštećenja cjevovoda, tako da i ovim putem molimo sve Investitore i Izvođače radova da obrate posebnu pažnju prilikom izvođenja radova i da se što odgovornije odnose prema postojećim instalacija, jer je u ovim trenucima posebno važno svim građanima obezbjediti redovno i kontinualno vodosnabdjevanje.

Ovom prilikom Vas obavještavamo da će doo Vodovod i kanalizacija Tivat uplatiti iznos od 5000€,  a izvršni direktor Alen Krivokapić će se odreći dijela svog ličnog dohotka i donirati ga Nacionalnom koordinacionom timu u svrhu borbe protiv COVID-a 19.

Takođe predložit ćemo  Osnivaču - Opštini Tivat da dio dobiti, koja je ostvarena u 2019.g., bude uplaćen Nacionalnom koordinacionom timu u borbi protiv ove opake bolesti.

To je naš mali doprinos u ovoj situaciji, a sve uz poruku

 

ČUVAJMO ZDRAVLJE I OSTANIMO DOMA.

Izvršni direktor

Alen Krivokapić

Dokumenti

Podelite ovaj post

Tagovi

#Instalacija #RAD #Covid, Korona, Corona, Mjere