DANAS JE SVJETSKI DAN VODA

Uloga podzemnih voda je od vitalnog značaja u vodovodnim i sanitarnim sistemima, poljoprivredi, industriji, ekosistemima i prilagođavanju klimatskim promjenama i mora se odraziti i na kreiranje politike održivog razvoja"

Jedan od prioritetnih zadataka cjelokupne ljudske zajednice je čuvanje i racionalno iskorišćavanje vodenih resursa, a najefikasnije sredstvo za osiguranje kvaliteta vode za piće i zaštitu zdravlja građana je poštovanje preventivnog pristupa upravljanja koji obuhvata sve korake od izvorišta, rezervoara, distributivnog sistema do potrošača, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje (IJZCG) povodom 22. marta - Svjetskog dana voda.

Taj dan obilježava se, između ostalog, u cilju podizanja svijesti o dvije milijarde ljudi koji trenutno žive bez pristupa bezbjednoj vodi. Ključni fokus Svjetskog dana voda je da inspiriše djelovanje prema cilju održivog razvoja (SDG) 6: voda i kanalizacija za sve do 2030. godine.

Prema kriterijumima SZO zdravstveno ispravna voda za piće, koja je dostupna u dovoljnim količinama spada u dvanaest osnovnih pokazatelja zdravstvenog stanja stanovništva. Jedan od prioritetnih zadataka cjelokupne ljudske zajednice je čuvanje i racionalno iskorišćavanje vodenih resursa. Količina vode je već sada oskudna u mnogim zemljama, a potrebe za njom od strane industrijskih potrošača i domaćinstava stalno rastu. Potrebno je uložiti napore da se stvore uslovi da korisnici dobiju podjednak pristup vodi uz istovremeno poštovanje principa zaštite životne sredine, saopšteno je iz Instituta.

Tema ovogodišnjeg Svjetskog dana voda: Podzemne vode - činiti nevidljivo vidljivim

Podzemne vode su nevidljive, ali je njihov uticaj svuda vidljiv, ukazuju iz IJZCG. "Izvan vidokruga, pod našim nogama, podzemna voda je skriveno blago koje obogaćuje naše živote. U najsušnijim dijelovima svijeta, to je možda I jedina voda koju ljudi imaju".

Gotovo sva tečna slatka voda u svijetu je podzemna voda, i koja se koristi za piće, sanitarne sisteme, poljoprivredu, industriju i ekosisteme. "Podzemne vode će igrati ključnu ulogu u prilagođavanju klimatskim promjenama, te moramo raditi zajedno na održivom upravljanju ovim dragocjenim resursom", poručuju iz IJZCG.

Šta je podzemna voda

Podzemna voda je voda koja se nalazi pod zemljom u vodonosnicima, koji su geološke formacije od stijena, pijeska i šljunka koje mogu zadržati vodu.

Zašto bi trebalo brinuti o podzemnim vodama

Podzemne vode se prekomjerno koriste u mnogim područjima gdje se više vode zahvata iz akvifera nego što se obnavlja kišom i snijegom.

Zagađenje podzemnih voda je poseban problem za čiji oporavak su potrebne decenije ili čak vjekovi, napominju iz IJZCG. "Na nekim mjestima ne znamo koliko podzemnih voda leži ispod naših nogu, što znači da možda ne uspijevamo da iskoristimo potencijalno vitalni vodni resurs. Istraživanje, zaštita i održivo korištenje podzemnih voda biće ključno za preživljavanje i prilagođavanje klimatskim promjenama i zadovoljavanje potreba rastuće populacije."

Šta možemo učiniti sa podzemnim vodama

Iz Instituta ističu da se podzemne vode moraju zaštititi od zagađenja i da se koriste na održiv način, uravnotežujući potrebe ljudi i planete. "Uloga podzemnih voda je od vitalnog značaja u vodovodnim i sanitarnim sistemima, poljoprivredi, industriji, ekosistemima i prilagođavanju klimatskim promjenama i mora se odraziti i na kreiranje politike održivog razvoja".

"U procesu prirodnog kruženja vode mnoge zagađujuće materije, koje čovjek proizvodi u okviru svojih raznovrsnih aktivnosti, dospijevaju u površinske i podzemne vode. Najefikasnije sredstvo za osiguranje kvaliteta vode za piće i zaštitu zdravlja građana, u svim vodovodima bez obzira na veličinu, je poštovanje preventivnog pristupa upravljanja koji obuhvata sve korake od izvorišta, rezervoara, distributivnog sistema do potrošača", zaključuju iz Instituta za javno zdravlje.

 

 

Učenici su imali priliku da pogledaju izvore na Plavdi i da se upoznaju sa zonama sanitarne zaštite izvorišta, postupcima ispitivanja sadržaja hlora, elektroprovodljivosti i mutnoće vode, koji se obavljaju na ovom izvorištu. Osim na samom izvorištu, ispitivanje kvaliteta vode redovno obavlja i akreditovana laboratorija. Istaknuto je da se Tivat snabdijeva vodom sa  izvorišta Plavda, kao i vodom iz Regionalnog vodovoda  i da su ove vode odličnog kvaliteta. Nakon Plavde učenici su posjetili rezervoar „Pod Kuk” i upoznali se sa distribucijom vode u našoj opštini.

Ovom prilikom se zahvaljujemo na saradnji OŠ “Drago Milović” kao i “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. čiji su predstavnici, osim edukativnog predavanja, za učenike pripremili i prigodne poklone.

Inicijativa za obilježavanje Svjetskog dana voda potekla je sa Konferencije UN o životnoj sredini i održivom razvoju, održane 1992.godine , a Generalna Skupština UN usvojila je rezoluciju  kojom je odredila 22.mart za Svjetski dan voda.

Sekretarijat za uređenje prostora, u duhu obilježavanja ovog ekološkog datuma, svake godine sprovodi aktivnosti u cilju skretanja pažnje na važnost voda i uticaj čovjeka na sam kvalitet vode.

Pitka voda je , nažalost, u mnogim zemljama nedostupna, te je neophodno da svi pokažemo odgovornost i učestvujemo u očuvanju njenog kvaliteta i održivom upravljanju ovim dragocjenim resursom.

 

 

 

 

*(1) “Plavda” je korektnim topografskim simbolom za neuređeni plitki kopani bunar, označena na kartama još iz 1710. godine. Prvi put je projektnim rješenjem Austrougarskih inženjera kaptirana početkom XX vijeka u svrhu vodosnabdijevanja obližnje vojne kasarne i lokalnog naselja Lepetane.

Sredinom XX vijeka, izvorište je cjevovodom dužine cca 4 km povezano sa gradom a definitivna struktura uobličena je nakon rekonstrukcije 70-ih godina prošlog vijeka.

Pumpna stanica opremljena je sa 4 centrifugalna agregata kapaciteta cca 150 l/s i najsavremenijim uređajima za monitoring protoka, pritiska  i kvaliteta vode.   

Dokumenti

Podelite ovaj post

Tagovi