Vodosnabdjevanje Tivta u posljednjih nekoliko godina je uredno

ALEN KRIVOKAPIĆ

Vodosnabdjevanje Tivta u posljednjih nekoliko godina je uredno. Imamo normalno vodosnabdjevanje, dok je naplata skoro 100 posto“ – rekao je gostujući u našem “Radio suncobranu” Alen Krivokapić, direktor „Vodovoda i kanalizacije“ Tivat.

“Nemamo restrikcija, kao nekih ranijih godina. Imamo odličnu saradnju sa Regionalnim vodovodom. Obezbijedili smo dovoljne količine vode za Tivat u turističkoj sezoni. A to je i normalno. Od nas se očekuje da obezbijedimo da Tivat vodu ima 24 sata.

Od Regionalnog vodovoda dobijamo 11o sekundih litara vode. I to je povećanje za nekih 20 odsto. Naišli smo na razumjevanje ljudi iz Regionalnog vodovoda.

 

Snabdijevanje Tivta vodom odvija se po planu, a potrošnja je na nivou 2019.godine. U sistem se iz Regionalnog vodovoda upumpava oko 130 l/sec vode iz Regionalnog vodovoda, a tako će biti i tokom ovog, ali i narednog mjeseca. Tivat u ljetnjem periodu nema dovoljne količine vode pa se zbog toga kupuju velike količine“, kazao je Alen Krivokapić, direktor doo Vodovod i kanlizacija.

Sa vodoizvorišta Plavda trenutno se pumpa oko 25 do 30  l/sek vode, koja nije zaslanjena i dobrog je kvaliteta. „Svakodnevno kontrolišemo kvalitet, a to se čini i u barskom Domu zdravlja koji je nadležan zato“, naglasio je Krivokapić.

Tivćani su već godinama redovne platiše, pa se naplata kreće na nivou od oko 100 procenata, a savjesni građani redovno prijavljuju i kvarove na mreži.

U prethodnom periodu dosta su smanjeni gubici na vodovodnoj mreži i trenutno iznose 46 %. Po riječima Krivokapića, to je veoma dobar rezultat, kakav nemaju druga vodovodna preduzeća u Boki.

U cilju daljeg smanjenja gubitaka u Vodovodu su uradili pripreme za investicije koje će se realizovati u narednom periodu. Krivokapić je najavio da će se preko KfW banke i Opštine Tivat u narednom periodu raditi na razvoju cjevovodne mreže u određenim dijelovima grada.

„Trenutno smo u fazi da sa Opštinom i KfW bankom  i V2 fazu koja podrazumijeva odvođenje otpadnih voda na području cijele Gradiošnice, Dumidrana i Vrijesa, te završetak kanalizacione mreže u Donjoj Lastvi.

Kada je u pitanju kanalizacioni sitem, akcenat je stavljen na Donju Lastvu. „Opština gradi glavni kolektor za kanalizaciju, a uslijediće izgradnja sekundarne mreže i priključci do privatnih objekata“, najavio je dirketor doo Vodovod i kanalizacija.

„U dogovoru sa Odborom direktora i uz podršku Opštine od septembra će krenuti akcija sprovođena i prethodnih godina. Građanima će se omogućiti beesplatno priključenje na kanalizacionu mrežu. Za razliku od drugih opština, u Tivtu je svakom potrošaču postavljen priključak u dvorištu, tzv. reviziono okno, a rezultat toga je da od potoka Seljanovo do Župe imamo 95 procenata priključenosti na kanalizacionu mrežu. Vodovod se odrekao taksi od 60 eura za domaćinstva i 111 eura za privredne subjekte takse za priključenje, a Opština dijela sredstava tako što se kreditno zadužila za spojke u dvorištima.  Taj besplatni period priključenja će biti oročen vjerovatno na šest mjeseci kako bismo spremno dočekali narednu turističku sezonu“, kazao je Krivokapić.

U Vodovodu planiraju da poboljšaju stanje sa vodovodnom mrežom u Dumidranu, Donjoj Lastvi, višim zonama Gošića, i krak koji vodi ka Plavom horizontu. „To je i sada na zavidnom nivou, ali hoćemo da unaprijedimo taj dio vodovodne mreže“, naglasio je Krivokapić.

Krivokapić je podsjetio da je sredinom decembra 2020. godine završen projekat iz V/1 faze sa firmom „Jedinstvo“ iz Užica, koji se odnosio na razvoj kanalizacione i vodovodne mreže u naslejima Gornje Seljanovo i Tomičići.

Urađena je i kanaliacija za visočije zone Gornjeg Kalimanja, a završeni su i dijelovi mreže na području Župe i Marića.

Rezervoar za vodu u Gradiošnici, koji je radila Opština Tivat, je završen i ostaje da se na njega priključi vodovodna mreža. „Taj posao je u završnoj fazi. Mi smo u nekoj od prethodnih faza uradili kreditno zaduženje preko KfW banke i Vodoakoma za razvoj vodovodne mreže, koja je napravljena za cijelo naselje“, kazao je Krivokapić, dodajući da je u sklopu kružnog toka na skretanju sa magistralnog puta za Gradiošnicu urađena infrastruktura koja će biti naslonjena na rezervoar.

Dokumenti

Podelite ovaj post

Tagovi

#alen