Skenirani putni nalozi- (pdf)

Na osnovu zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja
("Sl. list CG", br. 3/2020 i 38/2020)

Svi državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave, organi lokalne uprave, javne ustanove, državni fondovi i privredna društva čiji je osnivač i/ili većinski ili djelimični vlasnik država ili jedinica lokalne samouprave dužni su da, na svojoj internet stranici, objavljuju sedmodnevno sve izdate putne naloge za upravljanje službenim vozilima, od dana raspisivanja do dana održavanja izbora.

Putni nalozi iz stava 3 ovog člana dostavljaju se Agenciji na nedeljnom nivou, koja ih nakon prijema odmah dostavlja Odboru. 

Za period od 16.01.2023. do 23.01.2023.

Za period od 23.01.2023. do 30.01.2023. 

Zas period od 30.01.2023. do 06.02.2023.

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenti